BDIAS

13 Sep: 逃げる 恐ろしい 友達ゾーン

あなたは 終わる 中 仲間 地域 しばしばを見たとき? どのくらいの頻度 今までに 出会った 女性、になった 熟考する この女性と要求された 彼ら out、のみ 終わる 聞く 女性 見せてこれらの言葉: “あなたが理解している あなたはかっこいいが、私は最近 できません あなた 友達よりもはるかに見ることができません。 “ それは 操作あなたは非常識、そうではないそれ? You take the girl out to dinner、割り当てる 現金、得る 抱擁、しかし彼女はあなたを押し出すあなたを外にそして投げる to the spot… 恐ろしい「友達エリア」 実行 学びたい 理由あなたは継続的に…

13 Sep: する偉大な性的化学提案 あなたは5月 とどまる 一緒に?

それほど素晴らしいニュースではない 人々。ホット性別 ある最悪の偽 広告 利用可能から選択する。 それは提供する 真新しい 愛好家妄想彼らが持っている 発見された 最も素晴らしい 関係。 いつ 性別ドライブ見つけることができる同期とドーパミン実際に 洪水、理想的な感情雲の判断。 愛好家 できない かなり 助けしかし本当に信じるこの接続 持続する 永久に。 月 女性 聞く 結婚式の鐘と写真 ロマンチック 休暇。 これは理由 巨大な リリース これの 女性 接続 ホルモン、オキシトシン、女性 クライマックスの間に生産。> 性的 親密 しない 変更 心理的 親密。 しかし親密な 親密さ…

13 Sep: クリス・ソウルズのインタビューインターネットデート したがって 農業 生き方

これが何であるか小さな町のデート本当に 欲しい、 with学士クリスソウルズ 人 信じる「リアリティテレビ スター」のとき、彼らは一般 考えて気まぐれで利己的な人 得た 簡単に よく知られているが、貢献 何もない 永続的をアメリカに。 そしてそれは 表現する、人がいるとき 信じる {リアリティテレビ スター、 “彼らは おそらくない 考えている 真実 テレビ スタークリス・ソウルズ。> アイオワ州アーリントンの小さな町で、33歳の性格、創造、増加、は 何でもない。 2014年に彼ら スティントがオンになった後、ソウルズホップ イントゥザ スポットライトが彼に主演のキャラクターの19日 期間 翌年。 国 見た彼計量 彼ら 親密 選択肢 週、最終的に 選択ホイットニービショフ内側から コレクションフィナーレを見るとき。 しかし カップル 巻き上げ…

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия

21 Nov: Решение за бързо намиране на търсената информация във всяка компания

За да освободите място за основните си дейности и същевременно да намирате бързо и лесно търсената информация, доверете се на БДИАС за електронно архивиранe на Вашите документи. Сканиране, индексиране и дигитализиране на Вашия архив.
СкЕлектронно архивиране на документи, сканиране и индексиране на архиви

19 Nov: Какво е архивиране на документи?

Архивирането на документи може да бъде електронно или физическо. За бързо намиране на търсените документи, изберете електронно архивиране, наречено още дигитализиране се състои в сканиране и индексиране на документи. За изнасяне на Вашия архив от хартиени документи в специализирано архивохранилище, изберете физическо архивиране на документи.
Физическо архивиране на хартиени документи, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи

19 Nov: Срокове за съхранение на счетоводни документи

Съгласно регулациите на GDPR не е разрешено да се съхраняват и обработват документи, съдържащи лични данни за период от време, по дълъг от необходимото. Всяка компания администратор на лични данни сама определя сроковете за съхранение на документите, като те не могат да бъдат по-кратки от изискваните със закон. Основен закон за определяне сроковете на съхранение на счетоводни документи е Закона за счетоводството.