Ще се радваме да ни потърсите

тел. 0888 49 58 71 и 02 875 90 92,

e-mail: bdias@bdias.com

Фирма за архивиране на документи – контакти

Ако искате да се свържете с БДИАС – фирма за архивиране на документи, ето нашите контакти

АДРЕС
гр. София, бул. “Андрей Ляпчев” 1
ТЕЛЕФОН
0888 49 58 71, 02 875 90 92
Ел. поща
bdias@bdias.com
Уеб сайт
www.bdias.com

Ние предлагаме професионални услуги за управление на документация

Ако съхранявате записите си близо до вас, но не можете да намерите търсеното само на един клик, можете да ни потърсите, за да Ви предложим правилното решение. Когато ние организираме Вашите архиви, Ви предлагаме да защитите активите си през целия жизнен цикъл на записите. Същеврмененно ще има контролиран достъп до информацията, който се дава на определени от Вас лица. Така ще можете да поддържате пълно спазване на нормативните изисквания за срока на запазване на архива. Нашата платформа за управление на записи Ви дава пълен контрол и денонощен достъп за управление на файловете с архивна информация.

Електронен архив или съхранение на хартиени документи?

Хартиените и електронните носители могат и трябва да съществуват в приложението на документите на документарния мениджмънт. Тези среди са по-малко конкуренти отколкото съюзници. Задачата на документарния мениджмънт не е да се предпочете една среда за складиране пред други, а да се пригодят средите към специфичните изисквания за употреба.

Много компании предпочитат смесени среди за съхранение, като комбинират характерните придимства на хартията, микрографиките и електронните формати, за да удовлетворят специфичните изисквания за жизнен цикъл, които не могат да бъдат удовлетворени от отделна методология или технология на документарния мениджмънт. Микрографиките, по-специално, имат устойчиви записи с други документарни формати. Когато са комбинирани с хартиена или електронна среда за съхранение, могат да доставят много ефективни решения на проблемите на документарния мениджмънт.

Целта на документарния мениджмънт би трябвало винаги да бъде подходящо бизнес решение.

Нашити експерти с удоловствие ще Ви  консултират конкретно за най-доброто решение за Вашите архиви. Затова ще се радваме да ни потърсите, защото нашата мисия е да улесним работата на клиентите ни с техните архиви. БДИАС предлага както сканиране и дигитализация, така и съхранение на големи обеми хартиена документация.

Компания за архивиране на документи

БДИАС Лого,Q Физическо архивиране на документи, Сканиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище

Политика за защита на личните данни

https://www.bdias.com/bdias-privacy-policy/

Процеси при електронно архивиране на документи и архиви

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия

Контакти На БДИАС – Фирма за архивиране на документи