Решение за бързо намиране на търсената информация във всяка компания

За да освободите място за основните си дейности и същевременно да намирате бързо и лесно търсената информация, доверете се на БДИАС за електронно архивиранe на Вашите документи. Сканиране, индексиране и дигитализиране на Вашия архив.
Физическо архивиране на хартиени документи, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи

Решение за бързо намиране на търсената информация във всяка компания услугата сканиране и индексиране на документи, създаване на електронен архиВ

БДИАС предлага професионални

Услуги свързани със сканиране и електронно архивиране на документи

Тъй като офис площите стават все по-скъпи, съхраняването на документи на хартиен носител в офисите става в скъпо и безсмислено.

За да се постигне едновременно незабавен достъп до критична бизнес информация и същевременно да се отговори на законовите изисквания за съхранение на оригиналните хартиени документи, ние Ви предлагаме 2 варианта на архивиране – сканиране и индексиране на документи или съхранение в специализирана компания за архивиране на документи.

 

Независимо дали сте производител, търговец или доставчик на услуги, рано или късно е добре да помислите за възможността да използвате услугите за сканиране, индексиране, дигитализация и архивиране на документи. Така ще освободите място за основните си дейности и същевременно ще намирате търсената информация много по-бързо. Докато сканирането на документи елиминира хартията, индексирането Ви позволява достъп до съответните цифрови данни с едно щракване на мишката. Архивирането включва събиране на съответните данни от различни източници и съхраняването им на едно място, като по този начин ви дава достъп и да анализирате желаната информация.

БДИАС е Вашето решение за сканиране и индексиране на документи.

Ние предлагаме ефективно решение за сканиране на документи

Искате ли да имате офис без хартия?

Преобразуването на хартиени документи в електронни е трудоемък и често бавен процес. Някои фирми се опитват да сканират файлове сами като възлагат това на служителите си, но бързо разбират, че това отнема време или ресурси.

 

В БДИАС предлагаме цялостни услуги за сканиране, индексиране и архивиране на документи, за да помогнем на бизнеса да управлява офиси без хартия. Ние ще сканираме, цифровизираме и индексираме Вашите документи и ще ги направим лесни за намиране. Така ще премахнете стелажите и шкафовете, в които съхранявате Вашите офис площи. С нашите ISO-сертифицирани процеси можете да бъдете сигурни в сигурността на Вашите конфиденциални данни. С БДИАС получавате лесен достъп до най-модерната технология, използвана при сканиране и индексиране на документи. Нашите експерти по сканиране и индексиране имат практически опит в използването на високоскоростни професионални скенери, които могат да сканират хиляди страници на ден. Ако документите Ви са подвързани като книги или са стари, крехки и ценни, използваме скенери за книги.

 

Успешното конвертиране на хартията в дигитален вид изисква прилагането на много процеси, като например:
  • Организиране и подреждане на документите
  • Подготовка на документите за сканиране
  • Сканиране и проверка на файловете
  • Индексиране на файлове
  • Софтуер за бързо и лесно намиране на документите
  • Други дейности в зависимост от изискванията на клиента

 

БДИАС предлага обширен набор от услуги за данни, за да отговори на Вашите индивидуални нужди. Ето един поглед върху услугите ни за сканиране, дигитализация, индексиране и архивиране на данни:

Сканиране на документи

С репутация на доставчик на услуги за архивиране за повече от 20 години, ние разработихме способността да задоволяваме всички Ваши изисквания за сканиране и индексиране на документи. Сканираме както огромни чертежи А0+, така и малки касови бележки.

Индексиране на документи

Сканирането и индексирането, които са нашите основни компетенции, ни позволяват да предоставяме както илюстрирани, така и таблични индекси. Можете да се възползвате от нашия опит. Когато става дума за сканиране и индексиране на Вашите документи, нашите професионалисти могат да направят всичко според Вашите индивидуални изисквания. Нашите експерти по сканиране и индексиране на данни са добре запознати с най-новите инструменти и техники, използвани в бранша. В зависимост от вашите изисквания, нашите професионалисти могат да прилагат OCR инструменти за дигитализиране на Вашите документи. Създаването на индексни полета, които най-добре отговарят на Вашите нужди и използване на баркод четци за индексиране са някои от нашите специалности.Нашият опитен екип може да извърши индексиране на широка гама хартиени документи, изображения и други текстови файлове.

Услуги за дигитализация на документи на външни изпълнители

Ние предлагаме услуги за цифровизация, индексиране и преобразуване на файлове чрез ръчно въвеждане на данни или OCR, което ви помага да подобрите ефективността и резултатите при търсене на информация във Вашата организация. Нашият над 20 годишен опит в цифровизацията, ние имаме опит в конвертирането на широк спектър от документи и данни.

Дневно сканираме над 30 000 страници за нашите клиенти. След като файловете бъдат сканирани във TIF или PDF фромат, нашият екип по контрол на качеството проверява внимателно всяка страница, за да гарантира качествено сканиране.

Ние сме сертифицирани по ISO 27001 и гарантираме оптимална сигурност и конфиденциалност на Вашите данни. Сертифицирани сме и по ISO 9001 и гарантираме качество.

 

Фирма БДИАС предлага услугата съхранение на документи и архиви в специализирано архивохранилище.
Потърсете ни на тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92 или e-mail: bdias@bdias.com

Всички Архивни услуги НА БДИАС – Фирма за Съхранение на документи и архивиранЕ

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Сканиране и електронно архивиране на документи

♦ Цялостни решения за дигитално архивиране на документи

♦ Сканиране на: документи, чертежи, карти, книги, подвързани документи, вестници и други; размери от А6  до А0+

♦ Индексиране, въвеждане на мета-данни, по които да търсите документите

♦ Електронно архивиране

♦ Дигитализация

♦ OCR – оптично разпознаване на символите, превръщане на сканираните документи от картинки в текст

Физическо архивиране на хартиени документи, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи
Физическо архивиране на документи

♦ Съхранение на Вашите документи в наши архивохранилища.  Управление на хартиени архиви

♦ Транспортиране

♦ Кашони и архивни кутии

♦ Индексиране и баркодиране

♦ Намиране на документи при заявка

♦ Сканиране по заявка и запис на информацията на наши или Ваши сървъри

♦ Доставка на оригинали по заявка

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, електронно архивиране на документи, Дигитална конверсия
Софтуер за управление и архивиране на документи

♦ Цялостни решения за управление и движение на документи и бизнес процеси – всички разработки се променят съобразно конкретните изискванията на клиентите

♦ Търсене и визуализиране на сканирани документи

♦ Документооборот

♦ Деловодство

♦ Архив

♦ Разработка на други информационни системи по конкретни изисквания

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Конфиденциано унищожаване на документи

♦ Подготвяне на документите за унищожаване

♦ Изготвяне на акт за унищожаване

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез шредиране

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез претопяване

♦ Документите се претопяват до пълното им разграждане

♦ Процесът е напълно екологичен

Подреждане на архиви, организиране и подреждане на документи
Организиране и подреждане на архиви

♦ Систематизиране на документацията в архива, подреждане по видове и хронология върху стелажи или в метални шкафове

♦ Изработване и поставяне на етикети

♦ Изготвяне на списък на делата в електронен и хартиен формат

♦ Поставяне на указателни табели на стелажите

♦ Отделяне, описване и подготвяне за унищожаване на неценните документи с изтекъл срок на съхранение

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Подвързване на документи

♦ Подвързване на документи с подшиване във формата на книги

♦ Подвързване на всякакви видове и размери документи – ведомости за заплати, нотариални книги и други документи

♦ Подготовка на документите за подвързване

♦ Подшиване и подлепване

♦ Изработка на надписи на кориците

♦ Поставяне на корици

Разработване на номенклатура на делата със срокове за съхранение на документи и видове документи по групи
Изготвяне на номенклатура на делата

♦ Преглеждане и анализиране на всички документи и процеси

♦ Определяне на групите документи

♦ Определяне на срока за съхранение на всяка група документи

♦ Определяне кои групи документи подлежат на проверка от ПДЕК

♦ Разработване на номенклатура на делата

♦ При допълнителна заявка: внедряване на утвърдената от ДАА номенклатура на делата

Полистна експертиза на документи и изогтвяне на опис за дългосрочно съхранение и опис на неценни документи с изтекъл срок на съхранение
Извършване на експертиза на ценността на документите

♦ Преглеждане на всеки документ

♦ Определяне и записване на срока на съхранение

♦ Отделяне на ценните документи и документите с 50 и повече години за съхранение

♦ Извършване на годишна експертиза на документите за дългосрочно съхранение и тези за проверка от ПДЕК

♦ Предаване на Excel файл с информацията за по-лесно извършване на бъдещите експертизи

Подготовка на ведомости за заплати на прекратени осигурители за предаване в НОИ Наредба 5
Подготовка на документи за предаване в НОИ

♦ Отнася се за документите, които трябва да се предадат от прекратени осигурители съгласно Инструкция № 5 на НОИ

♦ Преглеждане на подадените от клиента документи

♦ Отделяне на документите, които трябва да се предадат в НОИ

♦ Номериране на страниците, подшиване, поставяне на заглавна страница, заверителен надпис, изготвяне на протоколи и други

♦ Изготвяне на общата документация

Предимства на различните видове архивиране на документи

Сканиране и електронно архивиране
Digital
archive
Намирате сканираните документите за секунди
Имате резервно копие на архива, не е необходимо да използвате оригиталите
Едновременно използване на един документ от много потребители
Контрол на достъпа
Печелите ефективност
Намалявате разходите
Не губите време Вие да сканирате
Не купувате скъпа професионална техника
Съхранение на хартиени документи
Paper
storage
Намалявате разходите за офис пространства, персонал и техника
Документите Ви се съхраняват в защитена и подходяща среда
Елиминирате риска от неоторизиран достъп до документите
Намиране на документи по заявка
Сканиране на документи по заявка
Бърз и сигурен онлайн достъп до архивите
Доскавка на оригинали по заявка
Следене на сроковете за съхранение
Софтуер за управление на документи
Software
development
Организиране на документооборота, оптимизиране на работните процеси
Не се съобразявате с готов софтуер, променяме го съобразно Вашите изисквания
Можете да търсите документи по избрани от Вас критерии
Мигновена визуализация на документите
Намалявате времето за търсене
Контролиран достъп на ниво документ
Едновременен достъп
Спестявате разходи за копиране

ISO Сертификати за архивиране на документи

ISO 27001:2013


Система за управление на информационната сигурност

ISO 9001-2015


Система за управление на качеството

ISO 2000-1:2011


Информационни технологии, управление на услуги

Свържете се с нас

тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92, e-mail: bdias@bdias.com

Related Posts