Специализирано архивохранилище за документи.

Специализирано архивохранилище за документи. Физическо архивиране на документи. Съхранение на документи. Склад за документи. Склад за архиви. Съхранение на архиви. Сканиране на документи по поръчка.
Физическо архивиране на хартиени документи, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи

19 Nov: Срокове за съхранение на счетоводни документи

Съгласно регулациите на GDPR не е разрешено да се съхраняват и обработват документи, съдържащи лични данни за период от време, по дълъг от необходимото. Всяка компания администратор на лични данни сама определя сроковете за съхранение на документите, като те не могат да бъдат по-кратки от изискваните със закон. Основен закон за определяне сроковете на съхранение на счетоводни документи е Закона за счетоводството.