Физическо архивиране на документи

Физическо архивиране на документи. Съхранение на документи. Специализирано архивохранилище за документи. Склад за документи. Склад за архиви. Съхранение на архиви. Сканиране на документи по поръчка.
СкЕлектронно архивиране на документи, сканиране и индексиране на архиви

19 Nov: Какво е архивиране на документи?

Архивирането на документи може да бъде електронно или физическо. За бързо намиране на търсените документи, изберете електронно архивиране, наречено още дигитализиране се състои в сканиране и индексиране на документи. За изнасяне на Вашия архив от хартиени документи в специализирано архивохранилище, изберете физическо архивиране на документи.
Физическо архивиране на хартиени документи, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи

19 Nov: Срокове за съхранение на счетоводни документи

Съгласно регулациите на GDPR не е разрешено да се съхраняват и обработват документи, съдържащи лични данни за период от време, по дълъг от необходимото. Всяка компания администратор на лични данни сама определя сроковете за съхранение на документите, като те не могат да бъдат по-кратки от изискваните със закон. Основен закон за определяне сроковете на съхранение на счетоводни документи е Закона за счетоводството.