Подготовка на документи за сканиране, индексиране и електронно архивиране на документи. Сканиране на чертежи, карти и документи голям размер

Сканиране и електронно архивиране на документи и архиви

Дигитализация на документи

БДИАС предлага професионални

Услуги свързани с Дигитализация на архиви

Нашето сканиране и електронно архивиране на документи ще Ви спести време и пари!

Архивиращ център БДИАС сканира и индексира Вашите документални архиви вместо Вас.

От търсения документ Ви дели едно “кликване” с мишката.

Намалявате разходите за търсене, съхранение и движение на документи. Увеличавате ефективността.

Всички прашни папки остават в миналото. Чрез сканиране на документите се предотвратява се загуба, повреждане или неправилно класифициране на документите. Получавате гарантирана защита на информацията. Вие определяте нивата на достъп до документите след сканиране.

СкЕлектронно архивиране на документи, сканиране и индексиране на архиви

Дейности свързани със сканиране и електронно архивиране на документи – Дигитализация

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Сканиране на документи

Извършваме сканиране на:

♦ документи (всички размери и видове)

♦ чертежи и карти до А0+ формат

♦ книги, вестници

♦ подвързани документи

♦ микрофилми и микрофиши

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Индексиране на документи

Когато документите се сканират те са картинка за компютъра.

За да можете за извършвате търсене на документите по дадени критерии е неоходимо да бъде извършено индексиране на документи – въвеждане на мета-данни (ключови думи), по които електронното изображение на документа да бъде намерено.

Предлагаме ръчно и автоматично въвеждане на данни.

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Софтуер за електронно архивиране, Софтуер за управление на документи

♦ Цялостни решения за управление и движение на документи и бизнес процеси – всички разработки се променят съобразно конкретните изискванията на клиентите

♦ Търсене и визуализиране на сканирани архиви

♦ Документооборот, Деловодство, Архив

♦ Разработка на други информационни системи по конкретни изисквания

OCR, Optical Character Recognition, ОЦР, Оптимно разпознаване на символи, превръщане на картинка в текст след сканиране, Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
OCR – оптично разпознаване на символите

Оптично разпознаване на символите (OCR – optical character recognition) е пълнотекстово разпознаване на символите, наречено още пълнотекстово индексиране.

Чрез оптично разпознаване на символите е възможно да бъде извършвано пълнотекстово търсене в сканирани документи.

OCR обработката позволява да се търсят данни като в полето за търсене се въведе търсената дума или фраза. Когато е използван OCR можете да запишете документите в текстов формат.

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия на широкоформатни документи А0
Сканиране на документи голям формат до А0

Извършваме сканиране на всякакви размери документи до формат А0+:

♦  сканиране на чертежи

♦ сканиране на карти

♦ сканиране на широкоформатни документи

♦ сканиране на документи голям формат

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия на книги
Сканиране на книги и подвързани документи

Извършваме сканиране на всякакви видове подвързана документация:

♦  сканиране на книги

♦ сканиране на подвързани вестници

♦ сканиране на подвързани документи

♦ сканиране на подвързани ведомости за заплати

Ако желаете да получите повече информация
за сканиране и електронно архивиране на документи,
моля не се колебайте да ни потърсите на тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92.

Сканиране и електронно архивиране документи – всякакви размери и видове

Ние извършваме сканиране и дигитализиране на всякакви видове документи:
 • Фирмени
 • Административни
 • Счетоводни
 • Личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Договори
 • Оферти
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Молби
 • Жалби
 • Доклади
 • Отчети
 • Тръжни
 • Удостоверения
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • други

Имате все повече  хартиените документи?

Трудно намирате търсеното?

Често документите се разбъркват?

Всеки може да прочете документите, натрупани на Вашето бюро?

Ние в БДИАС дигитализираме Вашите документи, за да ги намирате бързо и лесно. Сканираме всякакви размери и видове документи.

Все повече компании осъзнават мощта на съхраняване на документите в цифров вид и започват да възприемат метода за сканиране и архивиране като стандартна практика. Организации, които планират да приложат или да разширят управлението на дигиталните архиви чрез сканиране на документи, могат да избират измежду разнообразни продукти за сканиране на архиви, от скенери и друг хардуер до сложен софтуер за управление на документи. Системата BDIAS DMS е система за управление на документи, която позволява на потребителите да сканират хартиени архиви и да импортират електронни файлове, включително електронна поща, а след това да архивират информацията в електронен формат. При това системата предлага много опции освен за сканиране на архиви, за индексиране и съхранение на документи, като потребителите могат да търсят и да възстановяват всеки архивиран документ, след което да го разпечатват, изпращат по факс или електронна поща. Електронната система за подреждане на документи може да се настрои според изискванията на потребителя, а документите да бъдат достъпни за множество потребители едновременно чрез сканиране и изнексиране на архиви. Сканиране, електронно архивиране и дигитализиране на документи са услугите, които ще донесат огромни ползи за Вашия бизнес.

Доверете ни се за сканиране и електронно архивиране на документи

за да получите електронен архив, в който бързо и лесно да намирате търсената информация.

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия

Сканиране и Дигитализация на архиви

Ние извършваме сканиране и индексиране Вашите документи вместо Вас. Електронното архивиране е наш приоритет.

След като документацията е сканирана и индексирана (дигитализирани) от Архивиращ център БДИАС, от информацията Ви дели едно “кликване” с мишката. Важно е да изберете сканиране и индексиране на документи и архиви от специализирана фирма за предлагане на услугата по сканиране. Намаляват се Вашите разходи за търсене, съхранение и движение на документацията. След сканиране и индексиране се изгражда електронен архив. Увеличава се ефективността Ви. Всички прашни папки остават в миналото. Предотвратява се загубата, повреждането или неправилното класифициране. Имате гарантирана защита на информацията от сканирани документи. Вие определяте нивата на достъп до файловете, в които документите Ви са сканирани. Ние извършваме сканиране (дигитализиране) и индексиране на документи, тоест сканиране и електронно архивиране на документи. Можем да Ви предложим сканиране и създаване на база данни от:

 • Документите Ви
 • Чертежи и Карти до размер А0+
 • Книги
 • Ръкописи
 • Вестници и списания – периодичен печат

Обемът на хартиената документация расте с всеки изминал ден?

Трудно намирате търсеното?

Все повече фирми и организации използват сканиране и електронно архивиране – дигитализиране като средство за управление на архива, бързо и лесно намиране на търсената информация. В днешно време използването и съхранението на огромната по обем документация е немислимо без прилагането на информационни системи за сканиране и управление. В тези случаи непрекъснато нараства нуждата за бързина при дигитализиране, сканиране и обработка на документите, за архивиране на документи, за повишаване на сигурността при съхранението им и ефективността на процесите на намиране на информацията в архива.

Тези задачи не могат да се решат без прилагането на съвременните системи за архивирания и обработка на документите, каквато е BDIAS Document Management System. Когато документите се сканират, те са картинка за компютъра. За да можете за извършвате търсене на документите по дадени критерии е неоходимо след сканиране да бъде извършено индексиране – въвеждане на ключови думи, по които електронното изображение на документа да бъде намерено. Въвеждането на индексите (въвеждането на ключови думи) се извършва ръчно или автоматично след сканиране на документи и архиви. Ръчното въвеждане е въвеждане на търсените думи от оператор, а автоматично индексиране на електронни документи се извършва чрез баркодове, линейни кодове, OCR, ICR (пълнотекстово разпознаване на символите в електрони архиви).

Обемът на писмените архиви расте с всеки изминал ден и служителите трябва да се справят с информационния свръхтовар както в дигитален, така и в хартиен формат. Въпреки продължаващата употреба на хартия, управлението на дигиталните архиви, изглежда е постигнало нов етап на възприемане. Затова и много фирми искат сканиране на документи и търсят специализирани компании за сканиране на архиви и дигитализиране на архиви.

Системите за дигитализиране са ефективни както в големите, така и В малките организации

Независимо дали искате архивиране, което означава превръщане на записи върху хартия в дигитална форма (сканиране на документи) или организиране на документацията, която е създадена електронно, системите за съхраняване и намиране на информацията стават все по-често използвани. Хората осъзнават мощта на съхраняване на документите в цифров вид чрез сканиране на архиви и все повече компании започват да възприемат метода на сканиране и индексиране на документи и архиви като стандартна практика. Важно е да се избере фирма за сканиране електронно архивиране и дигитализиране, която е специализирана в дейностите по сканиране и дигитализация и има достатъчно опит.

Организации, които планират да приложат или да разширят управлението на дигиталните архиви чрез сканиране на архиви, могат да избират измежду разнообразни продукти за сканиране на архиви, от скенери и друг хардуер до сложен софтуер за управление на документи. Определено най-ефективно е, когато специализирана фирма извърши сканиране и дигитализация, защото тя има необходимия капацитет и опит и съответно намалява разходите Ви за тази дейност по архивиране – сканиране и електронно архивиране.

Физическо архивиране на документи съхранение на архиви сканиране на документи по заявка

Дигитализиране на документи и Електронно архивиране е процес, който включва следните етапи:

 • Подреждане и класифициране на архива: номериране на документите в номенклатурните дела, поставяне на баркодове или други етикети с № на делото в което се намира документа
 • Подготовка на документите за сканиране
 • Сканиране на документите в подходящ електронен формат:  сканиране на различни по размери и вид документи – от размер А6 до А0+; сканиране се извършва с подходящи за документите скенери – високоскоростни, скенери за книги, широкоформатни.
 • Съхранение на сканираните файлове на наш сървър или Ваш сървър – след сканиране на документи
 • Проверка след сканиране на документи / контрол на качеството по сканиране
 • Въвеждане на данни от сканираните документи в софтуер за деловодство и електронен архив; индексиране на ключови думи, по които да се осъществи лесното намиране на всеки документ – дата, година, получател и т.н.; баркод; баркодове, печ кодове, OCR, ICR и други
 • Въвеждане на индекси и вграждане на изображения от сканираните документи в програма, съобразена с нуждите на Вашата фирма или организация

Налага ли се често да търсите информация в печатни данни или да добавяте нови страници към архива – трудни и неблагодарни дейности, които отнемат значително време и пари?

Намаляването на оперативните разходи важна задача ли е за Вашата организация? Няма ли да е чудесно вместо обемистите хартиени архиви да разполагате с модерен и леснодостъпен електронен архив?

За да се сдобиете с такъв, най-лесно е да използвате услугите на архивиращ център, за да сканира и архивира Вашите архиви като електронни файлове в деловодна програма за документооборот. БДИАС може да Ви предложи гарантирана защита на информацията преди по време на и след сканиране на документите. Компанията е специализирана в областта на съхранението, създаването и поддръжката на електронни архиви, сканиране, електронно архивиране, индексиране и дигитализиране на архиви. Персоналът ни е обучен, квалифициран и опитен в областта на сканиране и архивиране на документи, благодарение на което поддържаме висок стандарт, качество и коректност към клиентите, техните желания и изисквания. Съобразяваме се с индивидуалните изисквания на всеки отделен клиент като прилагаме индивидуален подход към всеки клиент независимо дали става дума за сканиране и електронно архивиране или съхранение и физическо архивиране.

За да определим решението за електронен архив, което би било най-подходящо за конкретния случай, ние сме готови да окажем съдействие за определяне на бизнес процесите във Вашата организация и благодарение на това да изготвим конкретно задание за сканиране и електронно съхранение на документи. За библиотеките предлагаме сканиране на книги, сканиране на ръкописи, сканиране на вестници и други.

Хартиеният архив от документи се поддържа трудно. Много време е необходимо, за да бъде намерен търсеният документ в архива. Затова много компании избират сканиране на документи и електронен архив на цялата налична документация. По този начин се печелите време, увеличавате ефективността и спестявате пари като намирате документите си за секунди в електронния архив.

Независимо дали документите Ви са: договори с доставчици и клиенти, поръчки за покупки, фактури, медицински картони, здравни документи, счетоводни документи или други, Вие спестявате от разходите за хартия, печат, поща, физическо съхранение на документи и други. Същевременно осигуряване по-добро обслужване на клиентите си.

Затова Ви препоръчваме да изберете фирма за дигитализиране, сканиране и създаване на електронен архив.  БДИАС е фирма за електронно архивиране, позиционирана в София, която има опит за сканиране и електронно архивиране както на документи в София, но паботим по много проекти и извън София.

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, електронно архивиране на документи, Дигитална конверсия

Как ще намирате сканираните документи?

Когато ние извършваме сканиране и индексиране на документи и електронно съхранение на документи, клиентите избират какви индексни полета да имат сканираните електронни документи. Основна цел на индексирането да електронен архив от документи, за които сме направили сканиране, е БДИАС да позволи бързо търсене и намиране на документи в системата чрез сканиране и индексиране.

Най-лесно се търси в софтуерна система за деловодство и архив, състояща се от сканирани документи, е в случай на индексиране всеки документ след скениране. Всяко индексиране на документи съдържа метаданни за всеки архив от електронни документи. Как да извършим организиране на документи, за да ги намирате бързо и лесно?

За да постигнем ефективно намиране на документите, които съставляват Вашия електронен архив е необходимо да използвате софтуера БДИАС електронен архив – софтуерна система за деловодство и архив и управление на документи, в който документите са индексирани с определени индекси съдържащи метаинформация за графичните изображения на Вашите електронни документи. За целта трябва да се извърши и сканирае на документи, за да има какво да се индексира. Ако искате да търсите пърнотекстово в документите е необходимо да бъде извършено пълнотекстово индексиране – пълнотекстово разпознаване на символите. Това се прави чрез OCR (optical character recognition) – оптично разпознаване на символите или ICR (intelligent character recognition) – интелигентно разпознаване на символите. Това позволява да се търсят документи, които съдържат определени думи или фрази. Когато е използван OCR или ICR можете да запишете документите в текстови формат. Всички тези конверсии на информацията се извършват след сканиране на документите и архивите.

Търсенето на документи в системата за управление на документи БДИАС Архив използва индексите, поддържани от системата след сканиране. Системите за управление на документи позволяват търсене на документи по идентификатора на документа, метаинформацията за документа, пълното съдържание на документа и т.н. Възможно е да се въведат сложни системи за търсене след сканиране и индексиране, които съдържат ключови думи или фрази от съдържанието на документи в архива или метаинформацията на сканирани документи във Вашия електронен архив. При електронно управление на документи, имате възможност за редактиране, трансформиране, съхранение, публикуване и управление на всякакъв вид документи, котио са сканирани и е изграден електронен архив от документи.

За разлика от хартиените документи, електронните файлове могат да бъдат разглеждани отвсякъде и по всяко време. Затова предлагаме сканиране и индексиране на документи.

Можете да преглеждате документи по мрежата от къщи след сканиране, вместо да се налага да отидете до офиса. Така може няколко служители да използват едновременно един и същ документ сканиран файл – споделени документи в мрежата. Изградената мрежа осигурява сигурен и надежден достъп до сканираната документация на всички служители във фирмата.

Можете изцяло да разчитате на нас за съдействие по цялостната организация на документите, определяне правата на достъп на различните служители и всичко това след сканиране. Ще Ви предложим също съхраняване на резервни копия, така че ако оригиналния документ бъде повреден или загубен, Вие за имате резервно копие на същия. Независимо какви документи имате за скениране – ние ще ги сканираме. За библиотеките предлагаме скениране на книги, скениране на ръкописи, скениране на вестници и други.

Дейностите по обработка и сканиране на документи може да се извършат във Вашия офис или в нашия офис, съобразно Вашите изисквания. Можем да се съобразим с изискванията Ви за договор за конфиденциалност, застраховка “Професионална отговорност” и т.н. Сканиране и електронно архивиране на документи като съхранявате дигитализираната информация на наш или Ваш сървър. Сканиране и индексиране с изграждане на електронен архив са сред най-търсените услуги, предлагани от нас. Обработката на документите се извършва от висококвалифицирани и компетентни специалисти в областта на сканиране и електронно съхранение на архиви.

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия

Системата BDIAS DMS е система за управление на документите, архиви и процеси

Тя позволява на потребителите да сканират всеки хартиен документ и да импортират електронни файлове, включително електронна поща, а след това да архивират информацията в електронен формат. При това системата предлага много опции за индексиране и съхранение, като потребителите могат да търсят и да възстановяват всеки архивиран документ, след което да го разпечатват, изпращат по факс или електронна поща. Електронната система за подреждане може да се настрои според изискванията на потребителя, а документите да бъдат достъпни за множество потребители едновременно. Важно е процесите по сканиране да се извършват професионално – качествено и бързо.

Системата за управление на електронни документи се използва много и за целите на счетоводството и одита. Тук информацията от разписки и фактури се съхранява съобразно изискванитяа на Закона за счетоводството. Бързото намиране на информацията е едно от ключовите предимства на електронния архив след сканиране. Сканирането на документи се извършва от БДИАС на място в помещенията на клиента, било това малко, средно или голямо предприятие, лекарски кабинет, автомобилна къща, банка, адвокатска кантора и т.н. Интересът към управлението на документацията расте, което кара производителите да предлагат продукти, които са както по-лесни за използване, отколкото бихте очаквали, така и са изненадващо достъпни като цена. Редица представители на индустрията сочат, че не само цените са приемливи, но и управлението на архивите в дигиталната ера не е толкова сложно, колкото смятат някои. Разбира се, трябва да се вземат предвид разходите за нови приложения, както и за сканиране, , но не трябва да се пропускат потенциалните икономии след внедряването им.

Ако търсите начини за контрол на разходите, управлението на архиви е един от тях, убедени са експертите, затова е важно сканиране и електронно архивиране на документи да бъде направено качествено и от професионалисти

Важно е да се отбележи, че преминаването към цифрово управление ще изисква обучение на персонала в офиса. Макар че технологията е от съществено значение, тя представлява само една част от това, което се изисква за прилагането и поддържането на система за управление на документацията каквато е BDIAS dms. Както при всяко нововъведение, почти винаги е трудно да се убедят служителите, че новият процес е по-добър, по-ефективен и по-лесен за употреба. За да сте сигурни, че новата технология се използва максимално ефективно, обучете служителите така, че да разберат как новата система ще се интегрира с текущите работни процеси.

За да работи системата ефективно, трябва или да сканирането и дигитализирате Вашия документооборот или да се обърнете към фирма, която извършва услуги по сканиране и дигитализация.

Деловоден софтуер за сканиране и структуриране на документи

БДИАС Системи за управление на документите, включва средства за управление на процесите по сканиране. Ако желаете пълнотекстово разпознаване на символите е необходимо да се извърши оптично разпознаване на символите. БДИАС система за документооборот и електронен архив е дигитално решение за електронно съхранение на документи – въвеждане и индексиране на документи. БДИАС Деловодство и Архив е дигитално решение за бърз и лесен достъп и търсене на документи.

БДИАС Деловодство и архив – система за управление на документи, дава възможност да се индексират документи с помощта на атрибутите да документите – метаданни за електронни документи. Индексите се въвеждат в база данни и дават възможност бързо да намерят и извлекат данните свързани със съответните документи в архива. По този начин за секунди можете да намерите търсените документи като Ви гарантираме моментално намиране на всички търсени данни. Това не е възможно да се направи, когато документите не са скенирани и индексирани.

Независимо какви документи имате за скениране – ние ще ги сканираме. За библиотеките предлагаме скениране на книги, скениране на ръкописи, скениране на вестници и други. Дейностите по обработка и сканиране на документи може да се извърши във Вашия офис или в нашия офис, съобразно Вашите изисквания. Можем да се съобразим с изискванията Ви за договор за конфиденциалност, застраховка “Професионална отговорност” и т.н. Сканиране на документите и електронно съхранение – дигитализация на документи са сред най-търсените услуги, предлагани от нас. Обработката на документите се извършва от висококвалифицирани и компетентни специалисти в областта на сканирането и електронното съхранение на архиви.

Всички услуги свързани със сканиране и електронно архивиране на документи и съхранение на архиви

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Сканиране и електронно архивиране на документи

♦ Цялостни решения за дигитално архивиране на документи

♦ Сканиране на: документи, чертежи, карти, книги, подвързани документи, вестници и други; размери от А6  до А0+

♦ Индексиране, въвеждане на мета-данни, по които да търсите документите

♦ Електронно архивиране

♦ Дигитализация

♦ OCR – оптично разпознаване на символите, превръщане на сканираните документи от картинки в текст

Физическо архивиране на хартиени документи, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи
Физическо архивиране на документи

♦ Съхранение на Вашите документи в наши архивохранилища.  Управление на хартиени архиви

♦ Транспортиране

♦ Кашони и архивни кутии

♦ Индексиране и баркодиране

♦ Намиране на документи при заявка

♦ Сканиране по заявка и запис на информацията на наши или Ваши сървъри

♦ Доставка на оригинали по заявка

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, електронно архивиране на документи, Дигитална конверсия
Софтуер за управление и архивиране на документи

♦ Цялостни решения за управление и движение на документи и бизнес процеси – всички разработки се променят съобразно конкретните изискванията на клиентите

♦ Търсене и визуализиране на сканирани документи

♦ Документооборот

♦ Деловодство

♦ Архив

♦ Разработка на други информационни системи по конкретни изисквания

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Конфиденциано унищожаване на документи

♦ Подготвяне на документите за унищожаване

♦ Изготвяне на акт за унищожаване

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез шредиране

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез претопяване

♦ Документите се претопяват до пълното им разграждане

♦ Процесът е напълно екологичен

Подреждане на архиви, организиране и подреждане на документи
Организиране и подреждане на архиви

♦ Систематизиране на документацията в архива, подреждане по видове и хронология върху стелажи или в метални шкафове

♦ Изработване и поставяне на етикети

♦ Изготвяне на списък на делата в електронен и хартиен формат

♦ Поставяне на указателни табели на стелажите

♦ Отделяне, описване и подготвяне за унищожаване на неценните документи с изтекъл срок на съхранение

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Подвързване на документи

♦ Подвързване на документи с подшиване във формата на книги

♦ Подвързване на всякакви видове и размери документи – ведомости за заплати, нотариални книги и други документи

♦ Подготовка на документите за подвързване

♦ Подшиване и подлепване

♦ Изработка на надписи на кориците

♦ Поставяне на корици

Разработване на номенклатура на делата със срокове за съхранение на документи и видове документи по групи
Изготвяне на номенклатура на делата

♦ Преглеждане и анализиране на всички документи и процеси

♦ Определяне на групите документи

♦ Определяне на срока за съхранение на всяка група документи

♦ Определяне кои групи документи подлежат на проверка от ПДЕК

♦ Разработване на номенклатура на делата

♦ При допълнителна заявка: внедряване на утвърдената от ДАА номенклатура на делата

Полистна експертиза на документи и изогтвяне на опис за дългосрочно съхранение и опис на неценни документи с изтекъл срок на съхранение
Извършване на експертиза на ценността на документите

♦ Преглеждане на всеки документ

♦ Определяне и записване на срока на съхранение

♦ Отделяне на ценните документи и документите с 50 и повече години за съхранение

♦ Извършване на годишна експертиза на документите за дългосрочно съхранение и тези за проверка от ПДЕК

♦ Предаване на Excel файл с информацията за по-лесно извършване на бъдещите експертизи

Подготовка на ведомости за заплати на прекратени осигурители за предаване в НОИ Наредба 5
Подготовка на документи за предаване в НОИ

♦ Отнася се за документите, които трябва да се предадат от прекратени осигурители съгласно Инструкция № 5 на НОИ

♦ Преглеждане на подадените от клиента документи

♦ Отделяне на документите, които трябва да се предадат в НОИ

♦ Номериране на страниците, подшиване, поставяне на заглавна страница, заверителен надпис, изготвяне на протоколи и други

♦ Изготвяне на общата документация

Предимства на различните видове архивиране

Сканиране и електронно архивиране
Digital
archive
Намирате сканираните документите за секунди
Имате резервно копие на архива, не е необходимо да използвате оригиталите
Едновременно използване на един документ от много потребители
Контрол на достъпа
Печелите ефективност
Намалявате разходите
Не губите време Вие да сканирате
Не купувате скъпа професионална техника
Съхранение на хартиени документи
Paper
storage
Намалявате разходите за офис пространства, персонал и техника
Документите Ви се съхраняват в защитена и подходяща среда
Елиминирате риска от неоторизиран достъп до документите
Намиране на документи по заявка
Сканиране на документи по заявка
Бърз и сигурен онлайн достъп до архивите
Доскавка на оригинали по заявка
Следене на сроковете за съхранение
Софтуер за управление на документи
Software
development
Организиране на документооборота, оптимизиране на работните процеси
Не се съобразявате с готов софтуер, променяме го съобразно Вашите изисквания
Можете да търсите документи по избрани от Вас критерии
Мигновена визуализация на документите
Намалявате времето за търсене
Контролиран достъп на ниво документ
Едновременен достъп
Спестявате разходи за копиране

ISO Сертификати

ISO 27001:2013


Система за управление на информационната сигурност

ISO 9001-2015


Система за управление на качеството

ISO 2000-1:2011


Информационни технологии, управление на услуги

Свържете се с нас

тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92, e-mail: bdias@bdias.com