Конфиденциално унищожаване на документи чрез шредиране и претопяване на лични данни

Унищожаване на документи с лични данни

Трябва Ви унищожаване на документи с лични данни? Сигурно и конфиденциално унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

БДИАС предлага професионални

Услуги свързани с конфиденциално унищожаване на документи и архиви, съдържащи лични данни

Ние унищожаваме Вашите документи чрез шредиране и претопяване. Предлагаме сигурно и конфиденциално унищожаване. Веднъж унищожени, документите не могат да бъдат възстановени.

♦ Подготвяне за унищожаване

♦ Съдействие при изготвяне на акт за унищожаване

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез шредиране

♦ Унищожаване чрез претопяване

♦ Издаване на протокол за унищожаване на конфиденциални документи

♦ Документите се претопяват до пълното им разграждане

♦ Процесът е напълно екологичен

♦ Можете да присъствате на унищожаването

СкЕлектронно архивиране на документи, сканиране и индексиране на архиви

Претопяването на хартията я унищожава до пълното й разграждане

Съобразно конфиденциалността на документите можете да изберете:

♦ Унищожаване чрез шредиране

♦ Унищожаване чрез претопяване

♦ Унищожаване на документите чрез шредиране и претопяване

БДИАС Ви предлага сигурно и надеждно конфиденциално унищожаване на документи с лични данни.

 

Ако търсите

сигурното, надеждно, качествено и бързо унищожаване на документи с лични данни,

БДИАС ще Ви осигури извършването му в срок и с издаване на протокол. Унищожаването на конфиденциални документи ще бъде регистрирано съгласно законовата рамка на България. Ние предлагаме унищожаване на всякакви документи и архиви с чувствителна и конфиденциална информация като Ви гарантираме сигурност и конфиденциалност. Разполагаме с шредери за гарантирано конфиденциално унищожаване на документи и архиви. Целта ни е да Ви предоставим комплексна услуга по сигурно и надеждно унищожаване на документи с лични данни и конфиденциална информация.

Ние изцяло се съобразяваме с българското и европейското законодателство за унищожаване на документи и информация, съдържащи лични данни.

Съгласно законовата рамка, нямате право просто да изхвърлите документите или да ги дадете за вторични суровини, без предварително личните данни да бъдат заличени. Ваше задължение е да не допуснете личните данни да попаднат в ръцете на хора, които нямат право на достъп до тях. Ние отговаряме изцяло на изискванията свързани с GDPR и Закона за защита на личните данни като при определяне на документите с изтекъл срок на съхранение се съобразяваме с Закона за счетоводството, Закона за ДДС, Закона за задълженията и договорите, ДОПК и други. Конкретни срокове за съхранение можете да разгледате на нашата страница за Срокове за съхранение на документи.

Освен изискванията на закона, ако чувствителни данни изтекат към неправилните хора, бизнесът Ви ще бъде изложен на сериозни рискове и могат да доведат до големи загуби.

Тези две основни причини за достатъчни,

за да потърсите фирма, която да извърши конфиденциално унищожаване на документи с лични данни, конфиденциална информация и изтекъл срок на съхранение.

Ние от архивиращ център БДИАС, освен услугите ни по физическо и електронно архивиране на документи, предлагаме и гарантирано конфиденциални, надеждни и бързи услуги по сигурно унищожаване на архиви, документи и информация с изтекъл период на съхранение, които трябва да бъдат унищожени и е необходимо да се издаде документи удостоверяващ тяхното конфиденциално унищожаване.

Ако желаете да получите повече информация
за Конфиденциално унищожавАне на документи съобразно изискванията на клиента,
моля не се колебайте да ни потърсите на тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92.

Имате документи с лични данни, които трябва да унищожите? Потърсете ни да извършим сигурно и надеждно конфиденциално унищожаване на документи с лични данни.

Ние Предлагаме унищожаване на всякакви видове документи:
 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Договори
 • Оферти
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Молби
 • Жалби
 • Доклади
 • Отчети
 • Тръжни документи
 • Удостоверения
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • други

Изтекъл е срокът за съхранение на Вашата документация, но те съдържат лични данни и трябва да бъдат унищожени?

Ние можем да Ви предложим конфиденциално унищожаване чрез шредиране и претопяване.

Ако имате документи, които съдържат лични данни, те трябва да бъдат унищожени така, че да не е възможно извличането на конфиденциална информация на по-късен етап.

Все повече компании осъзнават необходимостта от използване на специализирано унищожаване, за да бъдат сигурни, че документите им ще бъдат унищожени качествено и в срок. Затова, ако ни потърсите, ние ще извършим сигурно и конфиденциално унищожаване на документи с лични данни.

Когато изтече срока на съхранение на документите Ви, съгласно закона за защита на личните данни сте задължени да унищожите както хартиените, така и електронните документи съдържащи чувствителна информация с лични данни. По този начин ще намалите и Вашите разходите за съхранение на документите и ще спазите изискванията за сигурност на информацията.

БДИАС е тук, за да Ви съдейства с извършване на дейностите по конфиденциално унищожаване на Вашите документи и архиви, къдържащи информация с лични данни.

Фирмата ни е специализирана в конфиденциално Унищожаване на документи с лични данни

 

Унищожаването на документи се извършва чрез шредиране и претопяване на хартията. Важно за Вас е, че издаваме документ за унищожаване на конфиденциални документи.

Услугата е шредиране на архив и документи при условия на пълна конфиденциалност.

Разработили сме система за поверително унищожаване на архив.

Извършваме шредиране на архивни документи и на документи с лични данни, за които срокът за съхранение е изтекъл. Изцяло се съобразяваме с изискванията за поверително унищожаване на хартиени документи и поверителна информация. Предлагаме също и управление на архиви и информация, ако имате нужда от унищожаване на архивни документи с изтекъл срок на съхранение и определени като неценни, можете да сеобърнете към нас.

Унищожаването на архива е изключително важна задача и се извършва съобразно законите в България като гарантираме пълна конфиденциалност.

 

 

Всички услуги за архивиране, предлагани от БДИАС, освен Конфиденциално унищожаване на документи с лични данни

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Сканиране и електронно архивиране на документи. Дигитализация на документи и архиви

♦ Цялостни решения за дигитално архивиране на документи

♦ Сканиране на: документи, чертежи, карти, книги, подвързани документи, вестници и други; размери от А6  до А0+

♦ Индексиране, въвеждане на мета-данни, по които да търсите документите

♦ Електронно архивиране

♦ Дигитализация на документи, дигитализиране на документи и архиви

♦ OCR – оптично разпознаване на символите, превръщане на сканираните документи от картинки в текст

Физическо архивиране на хартиени документи, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи
Физическо архивиране на документи. Съхранение на документи. Склад за архиви

♦ Съхранение на Вашите документи в наши архивохранилища.  Управление на хартиени архиви

♦ Съхранение на архиви

♦ Транспортиране

♦ Архивни кашони и кутии

♦ Индексиране и баркодиране

♦ Намиране на документи при заявка

♦ Сканиране по заявка и запис на информацията на наши или Ваши сървъри. Дигитализиране на документи по заявка

♦ Доставка на оригинали по заявка

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, електронно архивиране на документи, Дигитална конверсия
Софтуер за управление и архивиране на документи. Деловоден софтуер

♦ Цялостни решения за управление и движение на документи и бизнес процеси – всички разработки се променят съобразно конкретните изискванията на клиентите

♦ Търсене и визуализиране на сканирани документи

♦ Документооборот

♦ Деловодство

♦ Архив

♦ Софтуер за дигитаризация на документи и архиви

♦ Разработка на други информационни системи по конкретни изисквания

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Конфиденциано унищожаване на документи

♦ Подготвяне на документите за унищожаване

♦ Изготвяне на акт за унищожаване

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез шредиране

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез претопяване

♦ Документите се претопяват до пълното им разграждане

♦ Процесът е напълно екологичен

Подреждане на архиви, организиране и подреждане на документи
Организиране и подреждане на архиви

♦ Систематизиране на документацията в архива, подреждане по видове и хронология върху стелажи или в метални шкафове

♦ Изработване и поставяне на етикети

♦ Изготвяне на списък на делата в електронен и хартиен формат

♦ Поставяне на указателни табели на стелажите

♦ Отделяне, описване и подготвяне за унищожаване на неценните документи с изтекъл срок на съхранение

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Подвързване на документи

♦ Подвързване на документи с подшиване във формата на книги

♦ Подвързване на всякакви видове и размери документи – ведомости за заплати, нотариални книги и други документи

♦ Подготовка на документите за подвързване

♦ Подшиване и подлепване

♦ Изработка на надписи на кориците

♦ Поставяне на корици

Разработване на номенклатура на делата със срокове за съхранение на документи и видове документи по групи
Изготвяне на номенклатура на делата

♦ Преглеждане и анализиране на всички документи и процеси

♦ Определяне на групите документи

♦ Определяне на срока за съхранение на всяка група документи

♦ Дефиниране кои групи документи подлежат на проверка от ПДЕК

♦ Разработване на номенклатура на делата

♦ При допълнителна заявка: внедряване на утвърдената от ДАА номенклатура на делата

Полистна експертиза на документи и изогтвяне на опис за дългосрочно съхранение и опис на неценни документи с изтекъл срок на съхранение
Извършване на експертиза на ценността на документите

♦ Преглеждане на всеки документ

♦ Определяне и записване на срока на съхранение

♦ Отделяне на ценните документи и документите с 50 и повече години за съхранение

♦ Извършване на годишна експертиза на документите за дългосрочно съхранение и тези за проверка от ПДЕК

♦ Предаване на Excel файл с информацията за по-лесно извършване на бъдещите експертизи

Подготовка на ведомости за заплати на прекратени осигурители за предаване в НОИ Наредба 5
Подготовка на документи за предаване в НОИ

♦ Отнася се за документите, които трябва да се предадат от прекратени осигурители съгласно Инструкция № 5 на НОИ

♦ Преглеждане на подадените от клиента документи

♦ Отделяне на документите, които трябва да се предадат в НОИ

♦ Номериране на страниците, подшиване, поставяне на заглавна страница, заверителен надпис, изготвяне на протоколи и други

♦ Изготвяне на общата документация

Предимства на различните видове архивиране

Сканиране и електронно архивиране
Digital
archive
Намирате сканираните документите за секунди
Имате резервно копие на архива, не е необходимо да използвате оригиталите
Едновременно използване на един документ от много потребители
Контрол на достъпа
Печелите ефективност
Намалявате разходите
Не губите време Вие да сканирате
Не купувате скъпа професионална техника
Съхранение на хартиени документи
Paper
storage
Намалявате разходите за офис пространства, персонал и техника
Документите Ви се съхраняват в защитена и подходяща среда
Елиминирате риска от неоторизиран достъп до документите
Намиране на документи по заявка
Сканиране на документи по заявка
Бърз и сигурен онлайн достъп до архивите
Доставка на оригинали по заявка
Следене на сроковете за съхранение
Софтуер за управление на документи
Software
development
Организиране на документооборота, оптимизиране на работните процеси
Не се съобразявате с готов софтуер, променяме го съобразно Вашите изисквания
Можете да търсите документи по избрани от Вас критерии
Мигновена визуализация на документите
Намалявате времето за търсене
Контролиран достъп на ниво документ
Едновременен достъп
Спестявате разходи за копиране

ISO Сертификати

ISO 27001:2013


Система за управление на информационната сигурност

ISO 9001-2015


Система за управление на качеството

ISO 2000-1:2011


Информационни технологии, управление на услуги

Свържете се с нас

тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92, e-mail: bdias@bdias.com