Електронно и физическо Архивиращ център БДИАС предлага Архивиране на документи Физическо архивиране на документи, Сканиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище БДИАС предлага Съхранение на документи 02 875 90 92 Сигурност, лоялност, конфиденциалност и качествено архивиране www.bdias.com Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Сканиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище Вашите помещения Продреждане на След 02 875 90 92 Преди

Архивиране на документи, сканиране и дигитализация,  съхранение на архиви

Сканиране и електронно архивиране на документи, Дигитализация, Деловоден софтуер, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Сканиране и електронно архивиране на документи. Дигитализация на документи и архиви

♦ Цялостни решения за дигитално архивиране на документи

♦ Сканиране на: документи, чертежи, карти, книги, подвързани документи, вестници и други; размери от А6  до А0+

♦ Индексиране, въвеждане на мета-данни, по които да търсите документите

♦ Електронно архивиране

♦ Дигитализация на документи, дигитализиране на документи и архиви

♦ OCR - оптично разпознаване на символите, превръщане на сканираните документи от картинки в текст

Физическо архивиране на хартиени документи, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи
Физическо архивиране на документи. Съхранение на документи. Склад за архиви

♦ Съхранение на Вашите документи в наши архивохранилища.  Управление на хартиени архиви

♦ Съхранение на архиви. Съхранение на документи след ликвидация

♦ Транспортиране

♦ Архивни кашони и кутии

♦ Индексиране и баркодиране

♦ Намиране на документи при заявка

♦ Сканиране по заявка и запис на информацията на наши или Ваши сървъри. Дигитализиране на документи по заявка

♦ Доставка на оригинали по заявка

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, електронно архивиране на документи, Дигитална конверсия
Софтуер за управление и архивиране на документи. Деловоден софтуер

♦ Цялостни решения за управление и движение на документи и бизнес процеси - всички разработки се променят съобразно конкретните изискванията на клиентите

♦ Търсене и визуализиране на сканирани документи

♦ Документооборот

♦ Деловодство

♦ Архив

♦ Софтуер за дигитаризация на документи и архиви

♦ Разработка на други информационни системи по конкретни изисквания

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Конфиденциано унищожаване на документи

♦ Подготвяне на документите за унищожаване

♦ Изготвяне на акт за унищожаване

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез шредиране

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез претопяване

♦ Документите се претопяват до пълното им разграждане

♦ Процесът е напълно екологичен

Подреждане на архиви, организиране и подреждане на документи
Организиране и подреждане на архиви

♦ Систематизиране на документацията в архива, подреждане по видове и хронология върху стелажи или в метални шкафове

♦ Изработване и поставяне на етикети

♦ Изготвяне на списък на делата в електронен и хартиен формат

♦ Поставяне на указателни табели на стелажите

♦ Отделяне, описване и подготвяне за унищожаване на неценните документи с изтекъл срок на съхранение

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Подвързване на документи

♦ Подвързване на документи с подшиване във формата на книги

♦ Подвързване на всякакви видове и размери документи - ведомости за заплати, нотариални книги и други документи

♦ Подготовка на документите за подвързване

♦ Подшиване и подлепване

♦ Изработка на надписи на кориците

♦ Поставяне на корици

Разработване на номенклатура на делата със срокове за съхранение на документи и видове документи по групи
Изготвяне на номенклатура на делата

♦ Преглеждане и анализиране на всички документи и процеси

♦ Определяне на групите документи

♦ Определяне на срока за съхранение на всяка група документи

♦ Дефиниране кои групи документи подлежат на проверка от ПДЕК

♦ Разработване на номенклатура на делата

♦ При допълнителна заявка: внедряване на утвърдената от ДАА номенклатура на делата

Полистна експертиза на документи и изогтвяне на опис за дългосрочно съхранение и опис на неценни документи с изтекъл срок на съхранение
Извършване на експертиза на ценността на документите

♦ Преглеждане на всеки документ

♦ Определяне и записване на срока на съхранение

♦ Отделяне на ценните документи и документите с 50 и повече години за съхранение

♦ Извършване на годишна експертиза на документите за дългосрочно съхранение и тези за проверка от ПДЕК

♦ Предаване на Excel файл с информацията за по-лесно извършване на бъдещите експертизи

Подготовка на ведомости за заплати на прекратени осигурители за предаване в НОИ Наредба 5
Подготовка на документи за предаване в НОИ

♦ Отнася се за документите, които трябва да се предадат от прекратени осигурители съгласно Инструкция № 5 на НОИ

♦ Преглеждане на подадените от клиента документи

♦ Отделяне на документите, които трябва да се предадат в НОИ

♦ Номериране на страниците, подшиване, поставяне на заглавна страница, заверителен надпис, изготвяне на протоколи и други

♦ Изготвяне на общата документация

Защо да изберете НАС за Архивиране на документи,  за сканиране и съхранение на Вашите архиви?

За нас качеството, сигурността и удовлетворението на клиентите са най-важни!

♦ Впечатляващ опит в съхранение на архиви от 1995г.

♦ Огромен опит в сканиране, дигитализация и електронно архивиране, натрупан през годините - от 2000г.

♦ Квалифицирани експерти с дългогодишен опит сканиране, дигитализация и архивиране

♦ Модерна техника и технологии, които се обновяват непрекъснато съобрзно стандартите за архивиране

♦ Сертификати, които гарантират нашите способности в електронно архивиране и съхранение

♦ Прозрачни и предвидими месечни разходи за Вашия архив

♦ Ние се развиваме и увеличаваме капацитета си, за да посрещнем нуждите на все повече клиенти, свързани с архивиране

Нуждаете се от ефективно решение за архивиране на документи?

ДОВЕРЕТЕ Се НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО сканиране, дигитализиране, съхранение, УПРАВЛЕНИЕ и архивиране НА ДОКУМЕНТи И ИНФОРМАЦИЯ

ISO Сертификати за сканиране, дигитализиране, съхранение - електронно и физическо архивиране на документи

ISO 27001:2013


Система за управление на информационната сигурност

ISO 9001-2015


Система за управление на качеството

ISO 2000-1:2011


Информационни технологии, управление на услуги

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ при сканиране, дигитализиране, съхранение и архивиране на документи

През последните 25 години сме сканирали и дигитализирали огромни обеми документация. Съхраняваме милиони страници. Подредили сме документите на десетки частни компании и държавни и общински организации. Унищожили сме стотици тонове документи с изтекъл срок на съхранение.  Разработили сме десетки софтуерни продукти за архивиране и управление на документи.
Scanner icon, Сканиране на документи, дигитализация
75 милиона
сканирани страници
Физическо архивиране на документи, съхранение на документи в архивохранилище
45 милиона
съхранявани страници
Подреждане на архиви, архивиране на документи
10 хиляди
км подредени архиви
Конфиденциално унищожаване на документи
21 хиляди
кг унищожени документи

Предимства на видовете архивиране на документи

Сканиране и електронно архивиране
Digital
archive
Намирате сканираните документите за секунди
Имате резервно копие на архива, не е необходимо да използвате оригиталите
Едновременно използване на един документ от много потребители
Контрол на достъпа
Печелите ефективност
Намалявате разходите
Не губите време Вие да сканирате
Не купувате скъпа професионална техника
Съхранение на хартиени документи
Paper
storage
Намалявате разходите за офис пространства, персонал и техника
Документите Ви се съхраняват в защитена и подходяща среда
Елиминирате риска от неоторизиран достъп до документите
Намиране на документи по заявка
Сканиране на документи по заявка
Бърз и сигурен онлайн достъп до архивите
Доставка на оригинали по заявка
Следене на сроковете за съхранение
Софтуер за управление на документи
Software
development
Организиране на документооборота, оптимизиране на работните процеси
Не се съобразявате с готов софтуер, променяме го съобразно Вашите изисквания
Можете да търсите документи по избрани от Вас критерии
Мигновена визуализация на документите
Намалявате времето за търсене
Контролиран достъп на ниво документ
Едновременен достъп
Спестявате разходи за копиране

Свържете се с ФИРМА ЗА сканиране, електронно и физическо АРХИВИРАНЕ БДИАС

тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92, e-mail: bdias@bdias.com

Scanner icon, Сканиране на документи, дигитализация
Ние дигитализираме Вашите документи, за да ги намирате бързо и лесно. Сканираме всякакви размери и видове документи.
Физическо архивиране на документи, съхранение на документи в архивохранилище
Ние съхраняваме Вашите документи, за да не заемат Вашето офис пространство и да се чувствате сигурни в опазването им.
Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, софтуер за управление на документи и архиви, архивен софтуер
Разработваме софтуер за управление и съхранение на документи, за да намирате търсеното за секунди. Контролирате на достъпа.
Конфиденциално унищожаване на документи
Ние унищожаваме Вашите документи с изтекъл срок на съхранение, за да освободите пространство и да спазите изискванията по GDPR.
Подреждане на архиви, архивиране на документи
Подреждаме и организираме Вашия архив, за да намирате лесно търсеното и да се чувствате комфортно сред документите.
Подвързване на документи с подшиване
Ние подвързваме Вашите документи, за да няма загубени и разбъркани страници. Страниците се подшиват и номерират. Работим и при клиента.
Предимства на архивирането на документи

Ние ще се погрижим за Вашите документи и архиви, За да се съсредоточите върху разрастването на Вашия бизнес!

Цялостни решения за вашите архиви. Архивиране на документи

Концепцията за жизнения цикъл на документите е добре утвърдена в теорията и практиката на управление на архивите. От създаването или получаването до унищожението или постоянното запазване, документите са предмет на променящи се изисквания за навременен достъп, подходящо разпространение и благонадеждно, икономично съхранение за дълъг период от време.

Цикълът на живот на всеки документ е определен, в зависимост от честотата на справките, които се правят с него, на активни и пасивни (по-малко активни) нива.

 • Активното ниво на архивите се отнася за навременната достъпност на информацията, с цел поддържане на бизнес операциите на организациите. Средата за съхранение избрана за активно ниво трябва да позволява удобно възвръщане на документите за справка, редактиране или разпространение.
 • Пасивното ниво на архивите обикновено се свързва със запазване на иформацията. Средата за съхранение избрана за пасивно ниво трябва да осигурява икономично, надеждно запазване на документи, често за дълъг период от време.

Видове носители за съхранение на документи и архиви

Отличителни силни и слаби страни:

 • Хартията е позната и удобна за правене на справки, но документите на хартия изискват големи складови пространства и е трудно да се организират и поддържат хартиени архиви. За тях ние предлагаме съхранение на хартиен архив и сканиране и дигитализация само при конкретна заявка от клиента.
 • Електронните формати гарантират бързо и лесно намиране на документите, отнемат малко място, но не са подходящи за запазване на информация за дълъг период от време. По-специално, продължителното удобство на електронните документи е неблагоприятно повлияно от ограничената устойчивост на компютърата среда за складиране и зависимостта на компютърното възпроизвежданата информация от специфични хардуерни и софтуерни конфигурации. Ние предлагаме дигитализация на Вашия архив, която се състои в сканиране, индексиране и електронно архивиране, дигитализиране. Намирането на търсената информация се извършва чрез съхранение на информацията на Ваш или наш сървър и достигане до нея чрез специализиран софтуер за бързи и лесни справки. Фирмата ни е специализирана разработване на софтуер за деловодство, архив, документооборот и управление на данни и документи.
 • Микрофилмите заемат малко пространство, имат превъзходна устойчивост, съвместимост и компактност и затова са много удобни за дълго, дори постоянно запазване на документите. При тях обаче търсенето и трудно и бавно. Микрофилмиране препоръчваме, когато документите трябва да се съхранявам за дълъг период от време и са много ценни.

Каквито и носители да изберете, важно е да проверите фирми за архивиране, които предлагат услугата по сканиране и електронно архивиране, за да не трява да извършване сканиране и дигитализация сами, защото процесът отнема много време, особено, когато се извършва от хора без дълъг опит и използванен а специализирана технология за сканиране и дигитализация.

Сканиране и дигитализиране - Дигитални архиви или съхранение на хартията?

Хартията, микрофилмите и дигиталните носители могат и  трябва да съществуват в приложението на документите на документарния мениджмънт. Тези среди са по-малко конкуренти отколкото съюзници. Задачата на  документарния мениджмънт не е да се предпочете една среда за складиране пред други, а да се пригодят средите към специфичните изисквания за употреба.

Смесените среди за съхранение комбинират характерните придимства на хартията, микрографиките и електронните формати, за да удовлетворят специфичните изисквания за жизнен цикъл, които не могат да бъдат удовлетворени от отделна методология  или технология на  документарния мениджмънт. Микрографиките, по-специално, имат устойчиви записи с други документарни формати.  Когато  са комбинирани с хартиена или електронна среда за съхранение, могат да доставят много ефективни решения на проблемите на документарния мениджмънт.

Технологията е средство към целта, а не самоцел. Целта на документарния мениджмънт би трябвало винаги да бъде подходящо бизнес решение.

Независимо какво изберете - сканиране и дигитализация, наречена още дигитализиране или съхранение на архиви, важното е да бъдете добре информирани за предимствата на всяка от двете технологии за архивиране.

За да Ви консултираме конкретно за най-доброто решение за Вашите архиви, ще се радваме да ни потърсите, защото нашата мисия е да улесним работата на клиентите ни с техните архиви. Затова и предлагаме както сканиране и дигитализация, така и съхранение на големи обеми хартиена документация.

Частен архив

Ако търсите частни архиви за сканиране и/или съхранение на Вашите документи, не се колебайте да ни се обадите. Ако търсите държавни архиви в софия или някои от подразделенията им в друг град, можете да се обърнете към Държавна агенция Архиви.

 

БДИАС е фирма за архивиране, която изцяло се съобразява с Вашите изисквания за архивиране на документи. Работим съграсно българското законодателство и изискванията в наредбата за архивиране на документи. Работим в София, Пазарджик, Пловдив и всички населени места в близост до София. Предлагаме Ви 24/7 достъп до Вашите документи чрез архивен софтуер. Вие решавате дали сканираните документи ще се съхраняват на Ваш или на наш сървър.

Съхранение на документи след ликвидация

Когато фирми обявят ликвидация, те трябва да продължат да съхраняват техните счетоводни документи в продължение на 10 години. Само ведомостите за заплати, договорите за назначаване и заповедите за прекратяване на трудово правоотношение се предават в НОИ.

Ако търсите частен архив за съхранение на Вашите документи, обадете ни се.

Ако търсите фирма, която да Ви съдейства за предаването на документите в НОИ, ние ще Ви съдействаме.

Аутсорсинг услуги за архивиране - физическо архивиране и сканиране и електронно архивиране

Ние сме специализирани в предлагането на аутсорсинг услуги свързани със сканиране и архивиране на документи, включително дигитализация и съхранение на архиви. Ние сме частен архив, създаден през 1996г. и Ви предлагаме:

 • Сканиране, индексиране, дигитализиране и електронно архивиране
 • Създаване на електронен архив на документи чрез сканиране и индексиране на архиви
 • Съхранение на архивни документи, съхранение на архиви
 • Физическо съхранение на документи и архиви – съхранение на хартиени документи
 • Архивиране на данни на физически и дигитален носител чрез сканиране на архиви и/или съхранение на архиви
 • Унищожаване на архив след като е приключила необходимостта от съхранение на архиви поради изтичане на срока за съхранение
 • Търсене на документи в архива чрез въвеждане на ключови думи. След сканиране и индексиране на архивите.
 • Доставка на поискани документи - чрез сканиране и качване на сървър или чрез доставка на оригиналите на място
 • Изготване на Приемо - предавателен протокол за архив
 • Разработване на работно задание за архивиране съобразно спецификите на документите Ви
 • Изготване на списък на приетите документи в архива с или без сканиране на документи. Услугата се предлага при съхранение на документи и архиви.
 • Подреждане на архиви и архивиране на документи в училищата - с или без сканиране на архиви
 • Разработване на Програма за архивиране на документи, деловодство и архив. Услугата по сканиране на документи и архиви можем да направим ние или Вие да сканирате ежедневно новопостъпващите архиви.
 • Унищожаване на документи и архиви с изтекъл срок на съхранение. След архивиране на документи и съхранение на архиви.
 • Конфиденциално и сигурно унищожаване на архивни документи с изтекъл период. В съответствие с българското и европейското законодателство
 • Нашите архивисти са експерти по най-важните въпроси за унищожаване на документи
 • Надеждно унищожаване на документи, което Ви гарантира сигурен, надеждане, безопасен и евтин начин за унищожаване на поверителна информация, чийто срок за съхранение е изтекъл
 • Шредиране на архивни документи
 • Претопяване на архивни документи. Изгарянето на документи е забранено в България
 • Системата за поверително унищожаване включва: Транспорт до помещение за обработка, подготовка на документите за унищожение и същинско унищожаване
 • Издаване на документ за конфиденциалност. Дружеството е Администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”
 • Експертиза на ценността на документите - архивиране на документи
 • Определяне на факторите за стареене и разрушаване на документите
 • Подреждане на ведомствени архиви

Как се архивират документи? Защо се налага архивиране?

Искате да архивирате фирмените документи – договори, клиентски досиета, счетоводна информация и други?

Имате архив на медицински документи? Училищен архив? Архив в детска градина? Сканиране на архиви и документи. Съхранение на документи.

Изготвяне на документи за архива

Все по-често се налага фирмите да изготват обща документация за архив и водене на кореспонденция. Можем да Ви предложим съдействие при изготвяне на следните документи:

 • Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив
 • Заповед за откриване процедура по унищожаване на нотариални дела с изтекъл срок на съхранение
 • Акт за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение
 • Инструкция за съхранение на документи
 • Инструкция за деловодната дейност и документооборота
 • Отчетни документи по Наредба № Н-18, включително книгите, които подлежат на архивиране или заличаване/унищожаване
 • Политика за съхранение и унищожаване на документи
 • Правила за съхранение и архивиране
 • Правилник за архивиране на документи в учрежданието
 • Протокол за архивиране на документи
 • Протокол за унищожаване на документи с лични данни
 • Протокол за унищожаване на архивни документи
 • Процедура за архивиране
 • Процедура за текущо съхранение и архивиране
 • Процедура за съхранение и унищожаване на документи
 • Процедура за унищожаване на счетоводни документи
 • Номенклатура със срокове за съхранение на счетоводни документи и архиви
 • Образец на Акт за унищожаване на документи
 • Образец на Заповед за създаване на Постоянно действаща експертна комисия ПДЕК за архив в дадено учреждение
 • Целта на процедурата е да се определи редът за водене и съхранение. Тя обхваща всички документи, постъпващи и изходящи от организацията/компанията
 • Други документи свързани с архивиране
 • Също предлагаме сканиране на целия Ваш архив, за да намирате търсеното по-лесно и бързо.

Свържете се с ФИРМА ЗА сканиране, електронно и физическо АРХИВИРАНЕ БДИАС

тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92, e-mail: bdias@bdias.com