Електронно и физическо Архивиращ център БДИАС предлага Архивиране на документи Физическо архивиране на документи, Сканиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище БДИАС предлага Съхранение на документи 02 875 90 92 Сигурност, лоялност, конфиденциалност и качествено архивиране www.bdias.com Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Сканиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище Вашите помещения Продреждане на След 02 875 90 92 Преди

Услуги за архивиране на документи, сканиране и индексиране, дигитализация,  съхранение на архиви

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Сканиране и електронно архивиране на документи. Дигитализация на документи и архиви

♦ Цялостни решения за дигитално архивиране на документи

♦ Сканиране на: документи, чертежи, карти, книги, подвързани документи, вестници и други; размери от А6  до А0+

♦ Индексиране, въвеждане на мета-данни, по които да търсите документите

♦ Електронно архивиране

♦ Дигитализация на документи, дигитализиране на документи и архиви

♦ OCR – оптично разпознаване на символите, превръщане на сканираните документи от картинки в текст

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Физическо архивиране на документи. Съхранение на документи. Склад за архиви

♦ Съхранение на Вашите документи в наши архивохранилища.  Управление на хартиени архиви

♦ Съхранение на архиви

♦ Транспортиране

♦ Архивни кашони и кутии

♦ Индексиране и баркодиране

♦ Намиране на документи при заявка

♦ Сканиране по заявка и запис на информацията на наши или Ваши сървъри. Дигитализиране на документи по заявка

♦ Доставка на оригинали по заявка

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Софтуер за управление и архивиране на документи. Деловоден софтуер

♦ Цялостни решения за управление и движение на документи и бизнес процеси – всички разработки се променят съобразно конкретните изискванията на клиентите

♦ Търсене и визуализиране на сканирани документи

♦ Документооборот

♦ Деловодство

♦ Архив

♦ Софтуер за дигитаризация на документи и архиви

♦ Разработка на други информационни системи по конкретни изисквания

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Конфиденциано унищожаване на документи

♦ Подготвяне на документите за унищожаване

♦ Изготвяне на акт за унищожаване

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез шредиране

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез претопяване

♦ Документите се претопяват до пълното им разграждане

♦ Процесът е напълно екологичен

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Организиране и подреждане на архиви

♦ Систематизиране на документацията в архива, подреждане по видове и хронология върху стелажи или в метални шкафове

♦ Изработване и поставяне на етикети

♦ Изготвяне на списък на делата в електронен и хартиен формат

♦ Поставяне на указателни табели на стелажите

♦ Отделяне, описване и подготвяне за унищожаване на неценните документи с изтекъл срок на съхранение

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Подвързване на документи

♦ Подвързване на документи с подшиване във формата на книги

♦ Подвързване на всякакви видове и размери документи – ведомости за заплати, нотариални книги и други документи

♦ Подготовка на документите за подвързване

♦ Подшиване и подлепване

♦ Изработка на надписи на кориците

♦ Поставяне на корици

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Изготвяне на номенклатура на делата

♦ Преглеждане и анализиране на всички документи и процеси

♦ Определяне на групите документи

♦ Определяне на срока за съхранение на всяка група документи

♦ Определяне кои групи документи подлежат на проверка от ПДЕК

♦ Разработване на номенклатура на делата

♦ При допълнителна заявка: внедряване на утвърдената от ДАА номенклатура на делата

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Извършване на експертиза на ценността на документите

♦ Преглеждане на всеки документ

♦ Определяне и записване на срока на съхранение

♦ Отделяне на ценните документи и документите с 50 и повече години за съхранение

♦ Извършване на годишна експертиза на документите за дългосрочно съхранение и тези за проверка от ПДЕК

♦ Предаване на Excel файл с информацията за по-лесно извършване на бъдещите експертизи

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Подготовка на документи за предаване в НОИ

♦ Отнася се за документите, които трябва да се предадат от прекратени осигурители съгласно Инструкция № 5 на НОИ

♦ Преглеждане на подадените от клиента документи

♦ Отделяне на документите, които трябва да се предадат в НОИ

♦ Номериране на страниците, подшиване, поставяне на заглавна страница, заверителен надпис, изготвяне на протоколи и други

♦ Изготвяне на общата документация

Защо да изберете БДИАС за Вашите архиви?

За нас качеството, сигурността и удовлетворението на клиентите са най-важни!

♦ Огромен опит, натрупан през годините – от 1995г.

♦ Квалифицирани експерти с дългогодишен опит

♦ Модерна техника и технологии, които се обновяват непрекъснато

♦ Сертификати, които гарантират нашите способности

♦ Прозрачни и предвидими месечни разходи

♦ Ние се развиваме и увеличаваме капацитета си, за да посрещнем нуждите на все повече клиенти

Нуждаете се от ефективно решение за вашите документи?

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ

ISO Сертификати

ISO 27001:2013


Система за управление на информационната сигурност

ISO 9001-2015


Система за управление на качеството

ISO 2000-1:2011


Информационни технологии, управление на услуги
НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
През последните 25 години сме сканирали и дигитализирали огромни обеми документация. Съхраняваме милони страници. Подредили сме документите на десетки частни компании и държавни и общински организации. Унищожили сме стотици тонове документи с изтекъл срок на съхранение.  Разработили сме десетки софтуерни продукти за архивиране и управление на документи.
Scanner icon, Сканиране на документи, дигитализация
0
сканирани страници
Физическо архивиране на документи, съхранение на документи в архивохранилище
0
съхранявани страници
Подреждане на архиви, архивиране на документи
0
км подредени архиви
Конфиденциално унищожаване на документи
0
кг унищожени документи

Предимства на

Сканиране и електронно архивиране
Digital
archive
Намирате сканираните документите за секунди
Имате резервно копие на архива, не е необходимо да използвате оригиталите
Едновременно използване на един документ от много потребители
Контрол на достъпа
Печелите ефективност
Намалявате разходите
Не губите време Вие да сканирате
Не купувате скъпа професионална техника
Съхранение на хартиени документи
Paper
storage
Намалявате разходите за офис пространства, персонал и техника
Документите Ви се съхраняват в защитена и подходяща среда
Елиминирате риска от неоторизиран достъп до документите
Намиране на документи по заявка
Сканиране на документи по заявка
Бърз и сигурен онлайн достъп до архивите
Доставка на оригинали по заявка
Следене на сроковете за съхранение
Софтуер за управление на документи
Software
development
Организиране на документооборота, оптимизиране на работните процеси
Не се съобразявате с готов софтуер, променяме го съобразно Вашите изисквания
Можете да търсите документи по избрани от Вас критерии
Мигновена визуализация на документите
Намалявате времето за търсене
Контролиран достъп на ниво документ
Едновременен достъп
Спестявате разходи за копиране

Свържете се с нас

тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92, e-mail: bdias@bdias.com

Scanner icon, Сканиране на документи, дигитализация
Ние дигитализираме Вашите документи, за да ги намирате бързо и лесно. Сканираме всякакви размери и видове документи.
Физическо архивиране на документи, съхранение на документи в архивохранилище
Ние съхраняваме Вашите документи, за да не заемат Вашето офис пространство и да се чувствате сигурни в опазването им.
Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, софтуер за управление на документи и архиви, архивен софтуер
Ние разработваме софтуер за управление и съхранение на документи, за да намирате търсеното за секунди. Контролирате на достъпа.
Конфиденциално унищожаване на документи
Ние унищожаваме Вашите документи с изтекъл срок на съхранение, за да освободите пространство и да спазите изискванията по GDPR.
Подреждане на архиви, архивиране на документи
Ние подреждаме и организираме Вашия архив, за да намирате лесно търсеното и да се чувствате комфортно сред документите.
Подвързване на документи с подшиване
Ние подвързваме Вашите документи, за да няма загубени и разбъркани страници. Страниците се подшиват и номерират. Работим и при клиента.
Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Сканиране и електронно архивиране, Дигитализация, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия

Ние ще се погрижим за Вашите документи, за да можете да се съсредоточите върху разрастването на Вашия бизнес!

Цялостни решения за вашите архиви

Концепцията за жизнения цикъл на документите е добре утвърдена в теорията и практиката на управление на архивите. От създаването или получаването до унищожението или постоянното запазване, документите са предмет на променящи се изисквания за навременен достъп, подходящо разпространение и благонадеждно, икономично съхранение за дълъг период от време.

Цикълът на живот на документите е разделен, в зависимост от честотата на справките, които се правят с тях, на активни и пасивни (по-малко активни) нива.

  • Активното ниво се отнася за навременната достъпност на информацията, с цел поддържане на бизнес операциите на организациите. Средата за съхранение избрана за активно ниво трябва да позволява удобно възвръщане на документите за справка, редактиране или разпространение.
  • Пасивното ниво обикновено се свързва със запазване на иформацията. Средата за съхранение избрана за пасивно ниво трябва да осигурява икономично, надеждно запазване на документи, често за дълъг период от време.

Наличните носители за съхранение на документи имат отличителни силни и слаби страни, а именно:

  • Хартията е позната и удобна за правене на справки, но документите на хартия изискват големи складови пространства и е трудно да се организират и поддържат хартиени архиви.
  • Електронните формати гарантират бързо и лесно намиране на документите, отнемат малко място, но не са подходящи за запазване на информация за дълъг период от време. По-специално, продължителното удобство на електронните документи е неблагоприятно повлияно от ограничената устойчивост на компютърата среда за складиране и зависимостта на компютърното възпроизвежданата информация от специфични хардуерни и софтуерни конфигурации.
  • Микрофилмите заемат малко пространство, имат превъзходна устойчивост, съвместимост и компактност и затова са много удобни за дълго, дори постоянно запазване на документите. При тях обаче търсенето и трудно и бавно.

Хартията, микрографилмите и дигиталните носители могат и  трябва да съществуват в приложението на документите на документарния мениджмънт. Тези среди са по-малко конкуренти отколкото съюзници. Задачата на  документарния мениджмънт не е да се предпочете една среда за складиране пред други, а да се пригодят средите към специфичните изисквания за употреба.

Смесените среди за съхранение комбинират характерните придимства на хартията, микрографиките и електронните формати, за да удовлетворят специфичните изисквания за жизнен цикъл, които не могат да бъдат удовлетворени от отделна методология  или технология на  документарния мениджмънт. Микрографиките, по-специално, имат устойчиви записи с други документарни формати.  Когато  са комбинирани с хартиена или електронна среда за съхранение, могат да доставят много ефективни решения на проблемите на документарния мениджмънт.

Технологията е средство към целта, а не самоцел. Целта на документарния мениджмънт би трябвало винаги да бъде подходящо бизнес решение.

За да Ви консултираме конкретно за най-доброто решение за Вашите архиви, ще се радваме да ни потърсите.