Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия

Физическо архивиране и съхранение на документи. Доставка на документи при поискване

БДИАС предлага професионални

Услуги свързани със съхранението на документи

Съхранението на документи в специализирано архивохранилище за документи ще Ви спести офис пространство и ще намали Вашите разходи!

БДИАС извършва физическо архивиране на Вашите документи вместо Вас.

При поискване, ще намерим документите и ще ги сканираме, за да Ви изпратим дигитални копия или ще Ви доставим оригиналите.

Намалявате разходите за съхранение на Вашия архив.

Ние идваме при Вас, взимаме документите, поставяме ги в кашони, индексираме и баркодираме кашоните и ги съхраняваме в наши архивохранилища. Вие определяте нивата на достъп до документите. При необходимост ни изпарщате заявка за доставка на оригинали или сканиране и изпращане на дигитални копия.

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия

Дейности свързани с физическо архивиране на документи

БДИАС архивни кутии и кашони за съхранение на документи и архиви
Пакетиране на документите в архивни кашони БДИАС

Предлагаме Ви посещение на нашия екип във Вашите помещения и предоставяне на:

♦ Продажба на архивни кутии и кашони БДИАС

♦ Пакетиране на Вашите документи

♦ Подписване на приемо-предавателни протоколи

Транспортиране на архиви за съхранение на документи в архивохранилище
Хамалогия и транспортиране на докумените

Екипът на БДИАС извършва следните услуги след пакетиране на Вашите документи:

♦ Товарене на документите във Вашите помещения

♦ Транспортиране със специализиран тронспорт

♦ Разтоварване в нашето архивохранилище

Баркодиране на архивни кутии и кашони поставяне на баркод за съхранение на документи индексиране на документи
Индексиране и баркодиране, подреждане на архивните кашони на стелажи

♦ Поставяне на баркод на всяка архивна кутия

♦ Поставяне на баркод на всеки архивен кашон

♦ Индексиране на архивните кутии в системата на БДИАС

♦ Индексиране на архивните кашони в системата на БДИАС

♦ Подреждане на архивните кашони на специализирани стелажи за съхранение на документи

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Съхранение на Вашите документи в архивохранилището на БДИАС

♦ Гарантираме конфиденциалност и сигурност на Вашите документи

♦ Помещенията ни са обезопасени

♦ Разполагаме с алармена система, пожароизвестителна система, видеонаблюдение, COT

♦ Не използваме палета и увиване със стреч фолио

♦ Имаме застраховка „Отговорност за дейността”

Физическо архивиране на документи съхранение на архиви сканиране на документи по заявка
По заявка: Намиране на документи, сканиране и качване на файла в системата или изпращане по електронна поща

♦ Заявка от клиента за намиране и изваждане на документ

♦ Намиране на архивната кутия в системата

♦ Намиране на оригиналния документ

♦ Сканиране на търсения документ

♦ Качване на сканирания файл в системата или изпращане по електронна поща

Физическо архивиране на документи съхранение на архиви доставка оригинални документи по заявка
По заявка: Намиране на документи и доставка на оригиналите до Вашите помещения

♦ Заявка от клиента за намиране и изваждане на документ

♦ Намиране на архивната кутия в системата

♦ Намиране на оригиналния документ

♦ Доставка на оригинала до Вашия офис

♦ Връщане на използвани от клиенти документи – прибиране в архивните кутии

Ако желаете да получите повече информация
за Физическото архивиране и съхранение на документи,
моля не се колебайте да ни потърсите на тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92.

Физическо архивиране и съхранение на документи

Ние ПРЕДЛАГАМЕ СЪХРАНЕНИЕ на всякакви видове документи:
 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Договори
 • Оферти
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Молби
 • Жалби
 • Доклади
 • Отчети
 • Тръжни документи
 • Удостоверения
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • други

Имате все повече хартиените документи?

Мястото в помещенията Ви е ограничено и искате да го използвате за основния си бизнес?

Необходимо е когато Ви трябва документ, той да бъде сканиран или доставен до Вашия офис?

Архивирането на Вашите документи в БЗИАС Ви гарантира:
♦ Намалявате разходите за офис пространства, персонал и техника
♦ Съхранениея на Вашите документи в защитена и подходяща среда
♦ Елиминиране на риска от неоторизиран достъп до Вашите документи

Все повече компании осъзнават мощта на съхраняване на документите в специализирано архивохранилище и започват да възприемат този метод като стандартна практика. Системата BDIAS DMS е система за управление на документи, която позволява на потребителите да подават заявки за сканиране или доставка на документи.

Всички услуги, Предлагани от БДИАС

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Сканиране и електронно архивиране на документи

♦ Цялостни решения за дигитално архивиране на документи

♦ Сканиране на: документи, чертежи, карти, книги, подвързани документи, вестници и други; размери от А6  до А0+

♦ Индексиране, въвеждане на мета-данни, по които да търсите документите

♦ Електронно архивиране

♦ Дигитализация

♦ OCR – оптично разпознаване на символите, превръщане на сканираните документи от картинки в текст

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Физическо архивиране на документи

♦ Съхранение на Вашите документи в наши архивохранилища.  Управление на хартиени архиви

♦ Транспортиране

♦ Кашони и архивни кутии

♦ Индексиране и баркодиране

♦ Намиране на документи при заявка

♦ Сканиране по заявка и запис на информацията на наши или Ваши сървъри

♦ Доставка на оригинали по заявка

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Софтуер за управление и архивиране на документи

♦ Цялостни решения за управление и движение на документи и бизнес процеси – всички разработки се променят съобразно конкретните изискванията на клиентите

♦ Търсене и визуализиране на сканирани документи

♦ Документооборот

♦ Деловодство

♦ Архив

♦ Разработка на други информационни системи по конкретни изисквания

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия
Конфиденциано унищожаване на документи

♦ Подготвяне на документите за унищожаване

♦ Изготвяне на акт за унищожаване

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез шредиране

♦ Унищожаване на хартиени документи чрез претопяване

♦ Документите се претопяват до пълното им разграждане

♦ Процесът е напълно екологичен

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Организиране и подреждане на архиви

♦ Систематизиране на документацията в архива, подреждане по видове и хронология върху стелажи или в метални шкафове

♦ Изработване и поставяне на етикети

♦ Изготвяне на списък на делата в електронен и хартиен формат

♦ Поставяне на указателни табели на стелажите

♦ Отделяне, описване и подготвяне за унищожаване на неценните документи с изтекъл срок на съхранение

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Подвързване на документи

♦ Подвързване на документи с подшиване във формата на книги

♦ Подвързване на всякакви видове и размери документи – ведомости за заплати, нотариални книги и други документи

♦ Подготовка на документите за подвързване

♦ Подшиване и подлепване

♦ Изработка на надписи на кориците

♦ Поставяне на корици

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Изготвяне на номенклатура на делата

♦ Преглеждане и анализиране на всички документи и процеси

♦ Определяне на групите документи

♦ Определяне на срока за съхранение на всяка група документи

♦ Определяне кои групи документи подлежат на проверка от ПДЕК

♦ Разработване на номенклатура на делата

♦ При допълнителна заявка: внедряване на утвърдената от ДАА номенклатура на делата

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Извършване на експертиза на ценността на документите

♦ Преглеждане на всеки документ

♦ Определяне и записване на срока на съхранение

♦ Отделяне на ценните документи и документите с 50 и повече години за съхранение

♦ Извършване на годишна експертиза на документите за дългосрочно съхранение и тези за проверка от ПДЕК

♦ Предаване на Excel файл с информацията за по-лесно извършване на бъдещите експертизи

Сканиране индексиране и електронно архивиране, Дигитализация, Подреждане на архиви, Физическо архивиране на документи, Софтуер за архивиране и документооборот, Деловоден софтуер, съхранение на документи в архивохранилище, Конфиденциално унищожаване на документи, Подреждане на архиви, архивиране на документи, Дигитална конверсия, Подвързване на документи
Подготовка на документи за предаване в НОИ

♦ Отнася се за документите, които трябва да се предадат от прекратени осигурители съгласно Инструкция № 5 на НОИ

♦ Преглеждане на подадените от клиента документи

♦ Отделяне на документите, които трябва да се предадат в НОИ

♦ Номериране на страниците, подшиване, поставяне на заглавна страница, заверителен надпис, изготвяне на протоколи и други

♦ Изготвяне на общата документация

Предимства на различните видове архивиране

Сканиране и електронно архивиране
Digital
archive
Намирате сканираните документите за секунди
Имате резервно копие на архива, не е необходимо да използвате оригиталите
Едновременно използване на един документ от много потребители
Контрол на достъпа
Печелите ефективност
Намалявате разходите
Не губите време Вие да сканирате
Не купувате скъпа професионална техника
Съхранение на хартиени документи
Paper
storage
Намалявате разходите за офис пространства, персонал и техника
Документите Ви се съхраняват в защитена и подходяща среда
Елиминирате риска от неоторизиран достъп до документите
Намиране на документи по заявка
Сканиране на документи по заявка
Бърз и сигурен онлайн достъп до архивите
Доскавка на оригинали по заявка
Следене на сроковете за съхранение
Софтуер за управление на документи
Software
development
Организиране на документооборота, оптимизиране на работните процеси
Не се съобразявате с готов софтуер, променяме го съобразно Вашите изисквания
Можете да търсите документи по избрани от Вас критерии
Мигновена визуализация на документите
Намалявате времето за търсене
Контролиран достъп на ниво документ
Едновременен достъп
Спестявате разходи за копиране

ISO Сертификати

ISO 27001:2013


Система за управление на информационната сигурност

ISO 9001-2015


Система за управление на качеството

ISO 2000-1:2011


Информационни технологии, управление на услуги

Свържете се с нас

тел. 0888 49 58 71, 02 875 90 92, e-mail: bdias@bdias.com